Mưa Mỹ Tho

alt

 

Hạt mưa mùa khát nảy mầm sỏi đá

Lá sen tàn úp mặt nhớ bùn non

Người biền biệt hương dai dẳng nhớ

Gọi tên mùa vàng xao xác miền thương

 

Không thể khóc đẫm bóng chiều cô lẻ

Mưa Mỹ Tho đủ ướt nỗi mong chờ

Yêu thương ạ! Đành thôi tan cát bụi

Ngã ba hẹn hò ngan ngát làn hương.

 

 Mỹ Tho 08-03-2011

V.T.C

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8304','61acs6uh127ppvgeovvbl2te11','0','Guest','0','54.80.93.19','2018-08-15 12:20:11','/a284333/mua-my-tho.html')